תודות

תודות מיוחדות

 • למר אלון עדי, מנהל “גן הקונגרסים”, על תרומה קבועה של ארוחות לחיילים.
 • למר אבי ג’אמל מגן הקונגרסים על דאגתו לארוחות קבועות לחיילים.
 • לשרון מ”פאטיו”.
 • אופיר “מדרך האוכל”.
 • לניסים מ”מאפיית אריאל”.
 • לרות ליפובסקי, נעמי שחר , מלכה שמשוני, חנה מוזס ואהובה מינס שהן פעילות מרכזיות שלנו.
 • לגדי היפה מוביל הרהיטים.
 • לשירלי בורוכוביץ על התרגום לאנגלית.
 • לאורי שמשוני על הכנת הסרטון של מסיבת חנוכה בעמותה.
 • לאבי שמול ומשרדו על יחצנותם בהתנדבות.
 • לאפרים לבנברג שהתנדב למדוד עבורנו את המבנה בשד’ הנשיא.
 • לעופר ורינה אבידן על תרומתם הנכבדה.
 • לרמי מנהל קונדיטורית “שני”.
 • לקונדיטורית “שמו”.
 • לזאב מ”סולם יעקב”.
 • ליוסי איטח מאולמי “קאלה”.
 • ליוסי איטח מאולמי קאלה.
 • לרוטרי חיפה המסייעים רבות במלגות ובתרומות ציוד.
 • ארגון “בני ברית” בחיפה ובארץ עומד לצידנו מיומנו הראשון הן בחומר והן ברוח. מתנדביו הינם חוט השדרה של המתנדבים.
 • לסטודיו לעיצוב NOW ולמנהלות שלו, איילת ונירית, בעבור התנדבותם לעבודות העיצוב עבור עמותת “יחד” ועיצוב הלוגו הייחודי.